Large Image With Sidebar

W dniu 14 września nasz pracownik przekazał brązowy portfel w którym znajdowały się między innymi zdjęcia dzieci w wieku około 5 lat, znaleziony pod blokiem na chodniku przy ulicy Zgierskiej 34 w Konstantynowie Łódzkim. Prosimy właściciela o odbiór w siedzibie KSM i zgłoszenie się do...

Po zbilansowaniu wszystkich kosztów C.O. jakie ponoszą mieszkańcy na podstawie zużycia ciepła KSM przekazała rozliczenia, które zostały rozesłane korespondencyjnie do wszystkich odbiorców.Zgodnie z pkt. 3.2.9 w rozliczeniach tych występują nadpłaty i niedopłaty w ramach danego sezonu grzewczego oraz podział kosztów stałych i zmiennych a także...

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego miedzy innymi:Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i...

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego miedzy innymi:Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i...

W dniu 20 marca 2020 roku ogłoszony został stan epidemii na terenie Polski. W związku z tym obecnie obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /...

PAMIĘTAJ !!!Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania, niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów kominowych Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania, nie jest kominem zatkanym, tylko źle użytkowanym przez domowników!Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki.Zamontowane czujniki...