Large Image With Sidebar

Prezesa Zarządu KSM z dnia 17.03.2020 r. w sprawie dostarczania korespondencji mieszkańcom KSM oraz czynności związanych z odkażaniem powierzchni narażonych na przenoszenie się wirusa COVID-19.Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Zarządzenie Prezesa Zarządu KSM z dnia 27.03.2020 r. uzupełniające Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 17.03.2020r. w sprawie dostarczania korespondencji mieszkańcom KSM oraz czynności związanych z odkażaniem powierzchni narażonych na przenoszenie się wirusa COVID-19. Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...

W związku z panującą pandemią Koronowirusa w Polsce prosimy o ograniczenie wizyt w Spółdzielni.  Wszelkie sprawy związane z awarią oraz inne  (nie wymagające osobistego stawiennictwa w Spółdzielni), prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 42 211 14 34 lub do Działu Technicznego pod numerem 42 211...

Wobec wszczynania postępowań administracyjnych przez Urząd Miasta w Konstantynowie Łódzkim w zakresie zamieszkiwania ilości osób w lokalach mieszkalnych będących podstawą do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zasobach KSM, Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o zgłaszanie, zgodnie z § 17 ust. 17 Statutu, zmian związanych...

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że jesteśmy w posiadaniu: Stan na dzień 17.07.2020 r. Lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSM [table id=1 /][table id=3 /] Wszelkie informacje dotyczące lokali użytkowych można otrzymać w Dziale Obsługi Mieszkańców – pok. Nr 6, tel. 42 211 14 34...

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2....