Large Image With Sidebar

„Motocykli, skuterów rowerów i wózków nie wolno przechowywać w klatkach schodowych ani w korytarzach piwnicznych. W bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych nie wolno uruchamiać silników spalinowych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania w budynkach spółdzielczych pojemników z materiałami łatwopalnymi”. ...