Zarządzenie Nr 3A/2020

Zarządzenie Prezesa Zarządu KSM z dnia 27.03.2020 r. uzupełniające Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 17.03.2020r. w sprawie dostarczania korespondencji mieszkańcom KSM oraz czynności związanych z odkażaniem powierzchni narażonych na przenoszenie się wirusa COVID-19.

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienia się zapis w pkt. 1 a i c. i w pkt.2 dodaje się podpunkty d, e, f, g oraz zmienia się zapis końcowy:

1. Korespondencja do lokatorów KSM powinna być dostarczana z zachowaniem szczególnej 

   ostrożności tak aby nie narażać osoby odbierające czy przekazujące na zarażenie wirusem.   

   Stosując się do powyższego zarządzenia pracownik firmy dostarczającej korespondencję  

   przy przekazywaniu pism Spółdzielni powinien;

    a. zachować odległość minimum półtora metra od osoby której dostarcza się korespondencję,

    c. mieć na rękach rękawiczki i maseczki ochronne na twarzy.

2. Powierzchnie narażone na przenoszenie się wirusa takie jak:

    d. włączniki światła – przed wejściem i w klatkach schodowych oraz wejść do piwnic,

    e. włączniki dzwonków do mieszkań,

    f. skrzynki na listy,

    g. pergole – zamki, klamki, powierzchnie uchwytów pojemników na odpady,

muszą być odkażane minimum dwukrotnie w ciągu dnia i wykonanie jego potwierdzane pisemnie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu jego podpisania i obowiązuje aż do odwołania.

Opracował:

Dział Obsługi Mieszkańców

PLIK PDF

Kliknij i zapoznaj się z internetową wersją oryginalnego dokumentu.