Regulamin sprzątania

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SPRZĄTANIA BLOKÓW I ICH OTOCZENIA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SPRZĄTANIA BLOKÓW I ICH OTOCZENIA
1. Powierzchnie zielone i place zabaw:
     a) zachowanie ogólnej czystości,
     b) zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń z terenów,
     c) grabienie liści oraz odciętych gałęzi i przenoszenie do kontenerów podstawiony przez Zleceniodawcę,
     d) pielęgnacja i konserwacja rabat kwiatowych, sianie trawy, przycinanie krzewów,
     e) profilowanie krawędzi,
     f) likwidacja zbędnej zieleni na nieutwardzonych trasach komunikacyjnych,
     g) koszenie trawy w miarę potrzeb.
2. Powierzchnie utwardzone (jezdnie, parkingi i chodniki):
     a) usuwanie zanieczyszczeń z niezabudowanej części nieruchomości i połowy szerokości jezdni przechodzącej przez teren sprzątania,
     b) zamiatanie terenu według potrzeb,
     c) odśnieżanie terenów utwardzonych – usuwanie śniegu i zatorów śniegowych oraz lodu z chodników, przejść, ulic i zatok,
     d) posypywanie terenów piaskiem (piasek Zleceniodawcy).
3. Powierzchnie wewnątrz budynków:
     a) klatki schodowe i korytarze:
          • zamiatanie:
          • codziennie do wysokości I-go piętra,
          • pozostałe powierzchnie jeden raz w tygodniu,
          • mycie:
          • według potrzeb (do I-go piętra),
          • pozostałe powierzchnie jeden raz w miesiącu,
     b. piwnice:
          • zamiatanie:
          • jeden raz na dwa tygodnie (wg potrzeb),
     c. parapety, drzwi, balustrady:
          • mycie:
          • jeden raz w miesiącu,
     d. okna:
          • mycie:
          • dwa razy w roku.
4. Dodatkowe czynności objęte zakresem umowy:
     a) dezynfekcja pergoli środkami chemicznymi,
     b) wymiana zużytych żarówek (żarówki dostarcza Zleceniodawca),
     c) roznoszenie bieżącej korespondencji pomiędzy Spółdzielnią a lokatorem,
     d) zgłaszanie na piśmie administratorowi usterek występujących na terenach i obiektach objętych sprzątaniem,
     e) bieżące kontaktowanie się z administracją osiedla.

 

Źródłem opracowania jest wyciąg z umowy firm sprzątających ze Spółdzielnią.

 

Prosi się lokatorów o zgłaszanie do Spółdzielni osobiście w pok. nr. 6 lub telefonicznie na nr. tel. 42 211-14-34; -50; – 66 wewnętrzny 19 o zauważonych niedociągnięciach w wywiązywaniu się firm sprzątających z w/w obowiązków zawartych w umowie.

Plik PDF

Kliknij i zapoznaj się z wersją elektroniczną oryginalnego dokumentu.