Gospodarka odpadami

gOSPODARKA ODPADAMI

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 

Od 1 kwietnia 2020 roku segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców.

Pojemnik niebieski – Papier

Pojemnik zielony – szkło

Pojemnik żółty – metal i tworzywa sztuczne

Pojemnik brązowy – odpady BIO

Pojemnik czarny – odpady zmieszane

Przeterminowane leki

Należy wrzucać do pojemników umieszczonych w aptekach na terenie Konstantynowa Łódzkiego.

Inne odpady

Baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników, które umieszczone są w sklepach sprzedających baterie, w szkołach, w naszej siedzibie KSM oraz w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Należy oddawać w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt, w wybranych punktach lub w trakcie zbiórki wielkogabarytów.

Wielkogabaryty

Odbierane będą zgodnie z harmonogramem w zbiórce obwoźnej.

Świetlówki

Można oddać w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim w pokoju nr. 7

Gruz i odpady poremontowe

Należy wrzucać do worków, które można pobrać w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim.

Bezpłatne worki na odpady

Można pobrać worki na opady segregowane w Urzędzie Miejskim. Odpady nie podlegające segregacji można wystawiać we własnych workach.