Wskazówki dotyczące ogrzewania lokali

Informacja ogólna dla osób korzystających z systemu indywidualnych rozliczeń.

 

Wprowadzenie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania zmierza do racjonalizacji zużycia ciepła. Doświadczenia z indywidualnymi rozliczeniami innych mediów (elektryczność, woda użytkowa) wykazują, że uzależnienie opłat od rzeczywistego zużycia powoduje ich bardziej przemyślane i oszczędne wykorzystanie. Nie chodzi tutaj o jakieś ogromne oszczędności, ale zaspokojenie rzeczywistych potrzeb odbiorców, unikając jednocześnie marnotrawstwa.

W przypadku ogrzewania mieszkań narzędziem umożliwiającym dozowanie energii cieplnej odpowiednio do aktualnych potrzeb i okoliczności są przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Jest zatem niezwykle ważne zrozumienie zasad ich wykorzystania.

Zawory termostatyczne zastępują użytkownika w zadaniu regulacji dopływu ciepła z grzejników. Są wyposażone w głowice termostatyczne, które kontrolują temperaturę i w zależności od niej otwierają lub zamykają dopływ gorącej wody do grzejnika. 

Na pokrętle zaworu oznaczone są numery nastaw (zazwyczaj od 1 do 5). Każdej nastawie odpowiada określona temperatura pomieszczenia, wg której zawór będzie regulował dopływ ciepła do grzejnika. Jeżeli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej nastawionej temperatury, zawór zostanie otwarty i grzejnik będzie emitował ciepło. Jeżeli nastawiona temperatura pomieszczenia zostanie osiągnięta, zawór zamknie dopływ ciepła do grzejnika.

Temperaturę w pomieszczeniu należy ustalić w zależności od swoich potrzeb, korzystając z zaworów termostatycznych Optymalna temperatura w mieszkaniu powinna mieścić się w przedziale od 18∞C do 22∞C. Pamiętajmy, że obniżenie temperatury o 1∞ C zmniejsza o kilka procent zużycie energii potrzebnej do ogrzania naszego mieszkania.

Temperatura pomieszczenia jest utrzymywana bez względu na pogodę – w zależności od niej grzejnik będzie pracował z różną częstotliwością (rzadziej lub częściej będzie włączany). Rola lokatora ogranicza się do wyboru nastawy zaworu, zapewniającej ogrzewanie zgodne z jego potrzebami. Temperatury realizowane przy poszczególnych nastawach można określić korzystając z pokojowego termometru. Po wyborze ustawienia zaworu termostatycznego, zgodnie z osobistym poczuciem komfortu cieplnego, rola użytkownika się kończy. Korekta ustawień jest konieczna tylko wtedy, jeśli chcemy zmienić temperaturę wewnętrzną (np. preferujemy niższą temperaturę nocą, wyjeżdżamy na dłużej itp.).

Często niestety zapomina się, że celem ogrzewania jest ustalenie oczekiwanej temperatury pomieszczeń, a jeśli jest ona satysfakcjonująca dostawa ciepła nie jest konieczna. Zimny grzejnik często budzi niepokój, a więc zawory termostatyczne ustawia się w ten sposób, aby grzejnik pracował, pomimo, że nie wymagają tego warunki cieplne w pomieszczeniu. Oczywiście zwiększa to zużycie ciepła.

 

Kilka wskazówek dla osób pragnących racjonalnie gospodarować ciepłem.

☞ Pamiętajmy o regularnej wymianie powietrza w mieszkaniu. Wilgotność powietrza powinna być utrzymywana na poziomie od 40% do 50%. Powietrze zbyt suche sprzyja rozwojowi bakterii chorobotwórczych, zaś zbyt wilgotne prowadzi do szkodliwego dla zdrowia zagrzybienia ścian. Ponadto wilgotne powietrze potrzebuje więcej ciepła do ogrzania, niż suche! Wymianę powietrza trzeba przeprowadzać, aby usuwać gromadzące się w mieszkaniu zanieczyszczenia, np. parę wodną, spaliny gazu, lotne zawartości produktów chemicznych używanych do codziennych czynności domowych i do remontów w mieszkaniach, a także wszelkie zanieczyszczenia związane z przebywaniem lokatorów w mieszkaniu, np. dwutlenek węgla. Oczywiście wymiana zużytego, ciepłego powietrza na świeże, lecz zimne, zawsze będzie związana z pewnymi kosztami. Należy jednak pamiętać, że czynność ta jest niezbędna do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania każdego lokatora. System indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań zwykle prowadzi do ograniczenia zużycia ciepła i zmniejszenia kosztów, co jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Nadmierna oszczędność może jednak powodować niekorzystne efekty.

 

☞ Mieszkanie należy wietrzyć krótko, ale intensywnie – najlepiej przeciągiem. Dzięki temu powietrze jest świeże, a temperatura pomieszczeń pozostaje utrzymana. Zbyt wychłodzone pomieszczenia potrzebują długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania, ponieważ nie tylko powietrze, ale również ściany i meble muszą zostać ogrzane. Przed otwarciem okien należy całkowicie zakręcić zawory termostatyczne – w innym przypadku umieszczony koło okna zawór, reagując na napływ zimnego powietrza z zewnątrz, w krótkim czasie uruchomi grzejnik. Utracona w ten sposób ilość energii cieplnej (natychmiast kierowanej przez otwarte okno na zewnątrz) w skali całego sezonu grzewczego może być znacząca. Po zamknięciu okien należy nastawić zawory na pierwotne położenie.

 

☞ Zastawianie meblami, obudowywanie grzejników lub suszenie na nich ręczników utrudnia oddawanie przez nie ciepła. Jeżeli grzejniki przysłonięte są gęstymi zasłonami, to większość ogrzanego powietrza pozostaje przy oknie, a reszta pomieszczenia jest ogrzewana tylko w niewielkim stopniu. Powoduje to znacznie większe zużycie ciepła.

☞ Zaciąganie zasłon (nie zasłaniających grzejników) i opuszczanie żaluzji  okiennych po zapadnięciu zmroku również ograniczy zużycie energii bez obniżenia komfortu cieplnego mieszkania. Na noc, gdy śpimy, można obniżyć temperaturę w mieszkaniu poprzez ustawienie zaworów na mniejszy przepływ. 

 

☞ Opuszczając mieszkanie na dłuższy okres czasu należy zawory ustawić na minimalny  przepływ oraz pozostawić wszystkie drzwi otwarte, aby zapewnić równomierną temperaturę wszystkich pomieszczeń. W razie potrzeby nagłego ogrzania, należy maksymalnie odkręcić zawory termostatyczne grzejników aż do uzyskania żądanej temperatury pomieszczeń, a następnie ustawić termostat zaworu w położeniu gwarantującym  utrzymanie żądanej temperatury.

 

☞ Lepiej jest korzystać ze wszystkich grzejników w mieszkaniu grzejących równomiernie, niż wykorzystywać tylko niektóre grzejniki, ale włączone na maksimum.

 

☞ Dbajmy o grzejniki i zawory termostatyczne: grzejniki powinny być w razie potrzeby odpowietrzane, a głowice zaworów termostatycznych powinny być przykręcone trwale i  bez żadnych luzów. 

 

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas uwagi ułatwią Państwu racjonalne gospodarowanie energią cieplną. Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś zapytania, chętnie służymy naszą radą i pomocą.

 

Z poważaniem

Pracownicy Działu Rozliczeń Metrony Polska

 

PLIK PDF

Kliknij i zapoznaj się z wersją elektroniczną oryginalnego dokumentu.