Rada Nadzorcza

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Skład osobowy Rady Nadzorczej Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada Nadzorcza składa się z 11 Członków powołanych oddzielnymi uchwałami KSM.

obowiązujący od 10.07.2023 r.

PREZYDIUM

ANDRZEJ WAWRZYNIAK

Przewodniczący Rady Nadzorczej

DOMINIK GRZELAK

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

BARBARA ZAPALSKA

Z-ca Przewodniczącego

ŁUKASZ FITZ

Przewodniczący Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

MAGDALENA LIWOCZKO-ŚCISŁO

Sekretarz

DARIUSZ KOPIJ

Przewodniczący Komisji Samorządowo – Organizacyjnej

KOMISJA REWIZYJNA

DOMINIK GRZELAK

Przewodniczący

HENRYKA PIECH

Z-ca Przewodniczącego

LIDIA SZEWCZYK

Członek

BARBARA ZAPALSKA

Członek

KOMISJA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA

ŁUKASZ FITZ

Przewodniczący

EUGENIUSZ CZECH

Z-ca Przewodniczącego

ANDRZEJ WAWRZYNIAK

Członek

MAGDALENA LIWOCZKO-ŚCISŁO

Członek

KOMISJA SAMORZĄDOWO – ORGANIZACYJNA

DARIUSZ KOPIJ

Przewodniczący

TOMASZ PAWLACZYK

Z-ca Przewodniczącego

JÓZEFA DUSZYŃSKA

Członek