Rada Nadzorcza

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Skład osobowy Rady Nadzorczej Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada Nadzorcza składa się z 12 Członków powołanych oddzielnymi uchwałami KSM.

obowiązujący od 04.07.2019 r.

PREZYDIUM

JAN PAWLAK

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ALEKSANDRA SZYMAŃSKA

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

KRYSTYNA FISIAK

Z-ca Przewodniczącego

JAN NAGIECKI

Przewodniczący Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

ELŻBIETA ŁODZIATO

Sekretarz

JÓZEFA DUSZYŃSKA

Przewodnicząca Komisji Samorządowo – Organizacyjnej

KOMISJA REWIZYJNA

ALEKSANDRA SZYMAŃSKA

Przewodnicząca

ZENONA JANECZEK

Z-ca Przewodniczącej

KRYSTYNA FISIAK

Członek

ELŻBIETA ŁODZIATO

Członek

KOMISJA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA

JAN NAGIECKI

Przewodniczący

HENRYK WERBELSKI

Z-ca Przewodniczącego

TADEUSZ PÓLKOWSKI

Członek

JAN PAWLAK

Członek

KOMISJA SAMORZĄDOWO – ORGANIZACYJNA

JÓZEFA DUSZYŃSKA

Przewodnicząca

ZDZISŁAWA TROJANOWSKA

Z-ca Przewodniczącej

WIESŁAW BUKAŁA

Członek

TOMASZ PAWLACZYK

Członek