Procedura korespondencji i działań administracyjnych lokatorów z Zarządem

Zasady i sposoby pisemnego korespondowania lokatorów i właścicieli lokali wyodrębnionych z Zarządem Spółdzielni w sprawach dotyczących zamieszkiwania w KSM.

 

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w przypadku składania podań w sekretariacie Spółdzielni wymagane jest podanie następujących danych:

 

 • imię i nazwisko, (dane firmy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie KSM i nr lokalu),
 • adres i nr lokalu,
 • nr telefonu kontaktowego,
 • opis sprawy kierowanej do Spółdzielni,
 • podpis zainteresowanego na podaniu.

 

Podania i wnioski:

 1. Sprawy techniczne wymagające zgody Zarządu KSM to:
 1. Przeróbka instalacji C.O. w lokalu w tym wymiana grzejników.
 2. Zmiana miejsca usytuowania wodomierzy.
 3. Wszystkie przeróbki instalacji gazowej.
 4. Prace budowlane polegające na przesunięciu lub wyburzeniu ścian.
 5. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu.
 6. Montaż na elewacji żaluzji, zadaszeń i anten satelitarnych.
 7. Przeróbki wentylacji w lokalu.
 8. Montaż klimatyzatorów zewnętrznych.
 9. Zmiana sposobu użytkowania lokalu (z lokalu mieszkalnego na biuro).

 

Szczegółowe informacje udziela dział techniczny pod nr 42 211-12-01

 

 1. Sprawy członkowskie i mieszkaniowe wymagające zgody Zarządu KSM to:
 1. Zgłaszanie działalności gospodarczej na części powierzchni lokalu mieszkalnego (wymagane jest podanie kierowane do Zarządu).
 2. Najem lokali użytkowych, dzierżawa terenu na działalność gospodarczą (wymagane jest podanie kierowane do Zarządu).
 3. Posadowienie/instalacja obiektów małej architektury np. ławki stojaki rowerowe (wymagane jest podanie kierowane do Zarządu opisujące potrzebę oraz spis lokatorów klatki bloku z numerami mieszkań wraz z ich podpisami).
 4. Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na Członka któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (druk do pobrania w Dziale Obsługi Mieszkańców pok. nr 5).
 5. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu (druk do pobrania w Dziale Obsługi Mieszkańców pok. nr 5).
 6. Przyjęcie w poczet Członków KSM (Deklaracja Członkowska do pobrania w Dziale Obsługi Mieszkańców pok. nr 5).
 7. Najem dodatkowych pomieszczeń (wymagane jest podanie kierowane do Zarządu).

 

Szczegółowe informacje udziela Dział Obsługi Mieszkańców pod nr tel. 42 211 -14-34 wew.19

 

 1. Sprawy czynszowe wymagające zgody Zarządu KSM to:
 1. Zmniejszenie stawki przedpłat na kolejny sezon grzewczy (wymagane jest podanie kierowane do Zarządu).
 2. Zwiększenie stawki przedpłat na kolejny sezon grzewczy (wymagane jest wypełnienie wniosku do pobrania w Dziale Czynszów pok. nr 11).
 3. Wyznaczenie spłaty ratalnej dotyczącej wody i centralnego ogrzewania (wymagane jest podanie kierowane do Zarządu).
 4. Ustanowienie ugody dla Członków lub porozumienia dla lokatorów nie będących Członkami dotyczącego spłaty zadłużenia czynszowego ogrzewania (wymagane jest podanie kierowane do Zarządu).

 

Szczegółowe informacje udziela Dział Czynszów pod nr tel. 42 211 -14-34 wew.17