Zarząd

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Członkowie Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, dokonuje on czynności prawnych w imieniu Spółdzielni, zarządza jej mieniem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

SŁAWOMIR MŁYNARCZYK

Prezes Zarządu (od VII 2023 R)

RAFAŁ CYBULSKI

Zastępca Prezesa ds. Technicznych (od VII 2023 R)

Iwona Kaźmierczak

Członek Zarządu / Główna Księgowa (od V 2002 roku)