Aktualnie

Aktualnie

Obecnie w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza 54 budynkami mieszkalnymi w zabudowie 4 piętrowej. KSM administruje garażami, pralniami, placami zabaw,  lokalami użytkowymi, komórkami dodatkowymi i Kotłownią przy ulicy Piłsudskiego 20 produkującą czynnik cieplny na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody.

Głównym przedmiotem działalności Konstantynowskiej Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Obecne kierunki działania Spółdzielni to przede wszystkim zarządzanie oparte o działania zmierzające poprawie i podtrzymaniu stanu technicznego zasobów KSM, modernizacji budynków mieszkalnych, chodników i dróg, wzbogacanie istniejącego majątku KSM.   

Stan ilościowy KSM według podziału na dzień 31.12.2019 roku wygląda jak poniżej:

SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH:
 • 54 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 111676,94 m2,
 • 13 garaży o łącznej powierzchni 236,93 m2,
 • 68 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2910,22 m2,
 • 118 komórek dodatkowymi o łącznej powierzchni 3505,22 m2,
 • 15 pralni częściowo wyposażonych w dostęp do wody i gazu,
 • 1 kotłownia wyposażona w dwa nowoczesne piece,
 • 6 placów zabaw oraz górka rekreacyjna, 
 • 2 boiska do gry w koszykówkę i piłkę, stoły do ping-ponga.
Podział prawny:
 • ilość Członków Spółdzielni to 2617 osób,
 • ilość osób prawnych to 1 osoba,
 • ilość lokali mieszkalnych to 2304 lokale.
Lokale mieszkalne w podziale na prawa do dysponowania lokalem:
 • odrębna własność-1200 lokali,
 • lokale spółdzielcze – własnościowe -1047 lokali,
 • lokale spółdzielcze –lokatorskie – 57 lokali.

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada lub włada:

NIERUCHOMOŚCIAMI Z BUDYNKAMI MIESZKALNYMI:
 • 76651 m2 jako własność,
 • 89416 m2 jako udziały w gruntach właścicieli,
NIERUCHOMOŚCIAMI BEZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH:
 • 1893 m2 jako własność,
 • 25277 m2 jako wieczyste użytkowanie,
 • 1192 m2 jako władanie.

KSM działa w oparciu o Ustawę z dn.16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze (Dz .U. z 1995r., Nr 54, poz.288 z pózn.zm.) oraz Ustawę z dn.15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz.27 z pózn.zm.).Głównym przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, inwestowanie w rozwój i modernizację oraz utrzymanie zasobów w odpowiednim stanie technicznym.


Szczegółowe zapisy dotyczące zasad funkcjonowania Spółdzielni reguluje jej Statut.