Płatności dodatkowe na wniosek lokatora

Rodzaje i wysokości wpłat

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z panującą epidemią Sars-CoV- 2 na terenie Polski i koniecznością ograniczania wizyt w Spółdzielni, obecnie nie można dokonywać wpłat gotówkowych na terenie siedziby KSM do odwołania. 

Płatności można realizować w POŚREDNICTWO FINANSOWE (AGENCJA BANKOWA) ul. Piłsudskiego 32 w Konstantynowie Łódzkim (wejście od strony zachodniej budynku siedziby KSM) – bez prowizji, w placówce pocztowej lub bankowej bądź za pomocą przelewu internetowego.

KSM informuje, że płatności można dokonywać na konto bankowe na podstawie wydanej faktury (rachunku) :
 1. Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania w lokalu na wniosek lokatora -tylko poza sezonem grzewczym (np. wymiana grzejników) – koszt 120 zł.
 2. Spuszczenie wody z instalacji wodnej na wniosek lokatora (np. przy przeniesieniu wodomierzy)- koszt 120 zł
 3. Wymiana zamka od skrzynki pocztowej na wniosek lokatora -koszt 30 zł (bez faktury/rachunku)
 4. Przełożenie podzielników na kaloryferach na wniosek lokatora (suma kosztu dojazdu i przełożenia podzielnika w zależności od ilości podzielników):
 • Koszt dojazdu do lokatora pracownika firmy Metrona Polska – około 36,49 zł
 • Za 1 szt. podzielnika- koszt około 48,80 zł
 • Za 2 szt. podzielników – koszt około 61,09 zł
 • Za 3 szt. podzielników– koszt około 73,39 zł
 1. Opłaty cykliczne:
 • Faktura za użytkowanie pralni (najem)
 • Faktura za prąd, gaz i wodę w pralniach
 • Faktura z C.O. dla lokali użytkowych (najem)
 • Faktura za komórkę dodatkową (opłata za najem powierzchni)
 • Faktura za prąd i wodę w komórkach dodatkowych (najem)
 • Faktura za lokale użytkowe (opłata za najem powierzchni)
 • Faktura za wodę, prąd w lokalach użytkowych (najem)
 • Faktura za garaż (najem)

W tytule przelewu należy wpisać nr faktury otrzymanej od KSM lub rodzaj usługi za jaką lokator dokonuje wpłaty. W przypadku adresu zamieszkania innego niż teren KSM należy podać adres którego dana wpłata dotyczy.

Potwierdzeniem dokonania wpłaty może być wydruk bankowy zaświadczający dokonanie płatności elektronicznej (przelew bankowy) na konto KSM lub blankiet przelewowy.

Tutaj skan blankietu bankowego z numerem konta bankowego

Wpłat można dokonywać na konto PKO BP S.A.:

97 1020 3408 0000 4402 0016 6637