Działy Spółdzielni

Działy spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu - Sławomir Młynarczyk
Zastępca Prezesa ds. Technicznych - Rafał Cybulski
Członek Zarządu / Główna Księgowa - Iwona Kaźmierczak
tel. 42 211-14-34
Tel/fax 42 211-10-09

Sekretariat

Anna Rosiak
tel. 42 211-14-34
Tel/fax
42 211-10-09
pok. nr 2

Czynsze

Jadwiga Gałęzowska
Beata Bednarek
tel: 42 211-14-34
wew. 17
pok. nr 11

Dział obsługi mieszkańców

Dariusz Korczyński
Beata Ber
tel: 42 211 -14-34
wew.19
pok. nr 6

Dział techniczny

Dorota Kukulak
Ryszard Muras Kierownik DT
Sebastian Malicki (DT/DOM)
tel: 42 211-12-01
wew. 24
pok. nr 5

Portiernia

Przyjmowanie zgłoszeń o awariach po g. 15 stej
tel: 211-10-09, 211-14-34, 211-14-66
pok. nr 4

Firmy współpracujące z KSM

Pośrednictwo finansowe (agencja bankowa)

ul. Piłsudskiego 32
95-050 Konstantynów Łódzki
(wejście od strony zachodniej budynku siedziby KSM)

Notariusz Jacek Sobczak

ul. Łaska 2
95-050 Konstantynów Łódzki
(wejście od Pl. Kościuszki)
tel. 42 211 20 01, 604 444 354