Informujemy mieszkańców o terminach przeprowadzenia przeglądów instalacji gazowych, realizowanych przez firmę Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i Co Krzysztof Koziara

Informujemy mieszkańców o terminach przeprowadzenia przeglądów instalacji gazowych, realizowanych przez firmę Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i Co Krzysztof Koziara

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego miedzy innymi:

  • Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

W obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej na terenie RP COVID-19 zalecamy przestrzeganie wszystkich zasad sanitarnych nałożonych przez ustawodawcę.

Lokatorzy przebywający na kwarantannie oraz ci którzy nie będą obecni proszeni są o umówienie się telefonicznie na indywidualną kontrolę w terminie pozwalającym na dokonanie kontroli pod nr tel: 505 237 716

Ogólne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego są następujące:

  • „poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą pracowników”
  • „poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników”
  • „przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości (1,5 – 2m) od osób zamieszkujących lokal”
  • „poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia, w którym nie istnieje konieczność wejścia pracowników zarządców nieruchomości

Potwierdzenie pisemne wykonania przeglądu składane przez lokatora następować ma analogicznie do zalecenia w pkt 1. ppkt. d Zarządzenia nr 3/2020 Prezesa Zarządu KSM zamieszczone w dziale aktualności na stronie KSM pozycja z dnia 18.07.2020 r.

 

Harmonogram przeglądów instalacji gazowej KSM w podziale na lokalizacje:

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Konstantynowa Łódzkiego wszystkie przeglądy gazowe  realizowane przez firmę Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i CO Krzysztof Koziara zostają odwołane. O wznowieniu poinformujemy ogłoszeniami na stronie oraz w formie ogłoszeń rozwieszanych na klatkach schodowych.