Informujemy mieszkańców o terminach przeprowadzenia przeglądów przewodów kominowych, realizowanych przez firmę AG-MAR Usługi Kominiarskie

Informujemy mieszkańców o terminach przeprowadzenia przeglądów przewodów kominowych, realizowanych przez firmę AG-MAR Usługi Kominiarskie

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego miedzy innymi:

  • Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
 

W obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej na terenie RP COVID-19 zalecamy przestrzeganie wszystkich zasad sanitarnych nałożonych przez ustawodawcę. Lokatorzy przebywający na kwarantannie oraz ci którzy nie będą obecni proszeni są o umówienie się telefonicznie na indywidualną kontrolę w terminie pozwalającym na dokonanie kontroli pod nr tel: 42 230 96 70

Ogólne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego są następujące:

  • „poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą pracowników”
  • „poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników”
  • „przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości (1,5 – 2m) od osób zamieszkujących lokal”
  • „poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia, w którym nie istnieje konieczność wejścia pracowników zarządców nieruchomości.
 

Potwierdzenie pisemne wykonania przeglądu składane przez lokatora następować ma analogicznie do zalecenia w pkt 1. ppkt. d (Zarządzenia nr 3/2020 Prezesa Zarządu KSM), zamieszczone w dziale aktualności na stronie KSM pozycja z dnia 18.07.2020 r.

Harmonogram przeglądów przewodów kominowe KSM w podziale na lokalizacje:

 

Data: 14.09.2020r

ul. ZGIERSKA 16- GODZ. 15-16

ul. ZGIERSKA 18- GODZ. 16-17

ul. NARUTOWICZA 2-  GODZ. 17-19

 

Data: 15.09.2020r.

ul. SUCHARSKIEGO 15 –  GODZ. 17-19

ul. ZGIERSKA 30 – GODZ. 15-17

ul. ZGIERSKA 32 – GODZ. 17-19

 

Data: 16.09.2020r.

ul. ZGIERSKA 36- GODZ. 15.30-17.30

ul. ZGIERSKA 40-  GODZ. 17.30-19

Data: 19.09.2020r.

ul. SUCHARSKIEGO 13-  GODZ. 8-11

 

Data: 21.09.2020r.

ul. ZGIERSKA 22-  GODZ. 15-17

ul. ZGIERSKA 26 –  GODZ. 17-19

ul. ZGIERSKA 24 –  GODZ. 17-19

ul. KOPERNIKA 38-  GODZ. 15-17.30

ul. NARUTOWICZA 4- GODZ. 17.30-19

 

Data: 22.09.2020r.

ul. SUCHARSKIEGO 9 – GODZ. 17-19

ul. ZGIERSKA 28 – GODZ. 15-16.30

ul. ZGIERSKA 38 – GODZ. 16.30-18

ul. ZGIERSKA 20 – GODZ. 18-19

 

Data: 23.09.2020r

ul. SUCHARSKIEGO 5- GODZ. 16-19 

 

Data: 24.09.2020r.

ul. KOPERNIKA 40 – GODZ. 15-17

 

Data: 25.09.2020r.

ul. ZGIERSKA 34 – GODZ. 15.30-17

 

Data: 07.10.2020r.

ul. PIŁSUDSKIEGO 9 – GODZ. 16-18.30

 

Data: 09.10.2020r.

ul. PIŁSUDSKIEGO 11 – GODZ. 14.30-17