Harmonogram wymiany wodomierzy 2021 r.

Harmonogram wymiany wodomierzy 2021 r.

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konieczność wymiany wodomierzy w związku z kończącym się terminem ich legalizacji. 

Poniżej będzie aktualizowany harmonogram wymiany z wyprzedzeniem na kilka dni przed wymianą. Dodatkowo w wyznaczonych miejscach na klatkach schodowych, wywieszane będą informacje o planowanych wymianach wodomierzy. 

Harmonogram wymiany:

22 -23. 02. 2021 r, w godzinach 09:00-17:00 – Zgierska 19

24. 02. 2021 r, w godzinach 09:00-17:00- Zgierska 13

25. 02 2021 r, w godzinach 09:00-17:00- Zgierska 15

26.02.2021 r w godzinach 09:00-17:00- Zgierska 17

01.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 23

02.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 27

03.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 29

04.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Piłsudskiego 40

05.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Piłsudskiego 42

08.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Piłsudskiego 30

09.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 16

09.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 20

10.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Piłsudskiego 34

11.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Piłsudskiego 36

12.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Piłsudskiego 38

15.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 18

16.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 30

17.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 36

18.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 26

18.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 28

19.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 22

19.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Zgierska 24

22.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Sucharskiego 5

23.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Kopernika 38

23.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Sucharskiego 15

24.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Sucharskiego 9

25.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Kopernika 40

25.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Narutowicza 4

26.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Narutowicza 2

26.03. 2021 r w godzinach 9:00-17:00 – Sucharskiego 13

Wznowienie wymian od dnia 04.05.2021 r.

04.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 1

04.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 3

04.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 5

04.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 7

04.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 9

05.05.2021 r. w godzinach od 09:00-15:00 – Łódzka 23

07.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 10

07.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 11

07.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 12

07.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 – Piłsudskiego 14

10.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Łódzka 10

10.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Piłsudskiego 16

11.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Kopernika 19

13.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Piłsudskiego 20

14.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Piłsudskiego 18

14.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Piłsudskiego 22

17.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Zgierska 32

17.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Zgierska 38

18.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Zgierska 34

19.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Zgierska 40

19.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Piłsudskiego 24

19.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Piłsudskiego 26

19.05.2021 r. w godzinach od 09:00-17:00 -Piłsudskiego 28

 

Informujemy, że ostateczny termin wymiany wodomierzy przypada na dzień 21 czerwca 2021 r. W przypadku lokalów które nie zostały udostępnione do wymiany wodomierzy w terminach wymian wodomierzy oraz po dniu 21 czerwca 2021 r. rozpocznie się naliczanie opłat ryczałtowych od dnia 01.07.2021 za zużycie wody zgodnie z zapisami

(§2 pkt. e) obowiązującego w KSM Regulaminu rozliczania kosztów wody. 

 

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu w w/w terminie prosimy o kontakt pod nr telefonu: 577-375-483 (w godz. 09.00-16.00)

 

Uprzejmie prosimy o pozostanie w mieszkaniu w wyznaczonych godzinach oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy. Wymiana wodomierzy potwierdzona będzie protokołem wymiany sporządzonym w formie elektronicznej, kopia protokołu w wersji papierowej dla lokatora dostępna będzie do odebrania w siedzibie Spółdzielni.
Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 wymiany przeprowadzone będą ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo, a monterzy wyposażeni będą w środki ochrony osobistej. W miarę możliwości prosimy lokatorów o stosowanie masek ochronnych. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości (rekomendowane są 2 metry). Pomieszczenia w miarę możliwości powinny być wietrzone. W przypadku gdy w mieszkaniu są osoby na kwarantannie lub z podejrzeniem choroby prosimy o niewpuszczanie pracowników. Dla tych osób wyznaczony będzie kolejny termin. Dziękujemy za Państwa zrozumienie.