Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem i przestrzeganie zasad segregacji odpadów.  Ogłoszenia te znajdują się także na tablicach ogłoszeniowych pergoli.

Szczegółowe informacje o zasadach segregacji można uzyskać pod adresem:

https://konstantynowskasm.pl/gospodarka-odpadami/

 

Segregacja odpadów, staranne przekazywanie ich i dbanie o ogólny porządek jest w interesie każdego mieszkańca.  Dbajmy o wspólne dobro !