Ostateczny termin wymiany wodomierzy

Ostateczny termin wymiany wodomierzy


Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Informuje, że ostateczny termin wymiany wodomierzy przypada na dzień 21 czerwca 2021 r. W przypadku lokalów które nie zostały udostępnione do wymiany wodomierzy w terminach wymian wodomierzy oraz po dniu 21 czerwca 2021 r. rozpocznie się naliczanie opłat ryczałtowych od dnia 01.07.2021 za zużycie wody zgodnie z zapisami (§2 pkt. e) obowiązującego w KSM Regulaminu rozliczania kosztów wody. 


W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA LOKALU W W/W TERMINIE PROSIMY O KONTAKT POD NR TELEFONU: 577-375-483 (W GODZ. 09.00-16.00) -Wykonawca usługi wymiany wodomierzy Firma Mera.