TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI OD 19 CZERWCA 2021 R

TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI OD 19 CZERWCA 2021 R

Zarząd Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 09.06.2021 r. uprawomocniła się decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Konstantynowa Łódzkiego na okres 3 lat.