POWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU DOSTAW CIEPŁEJ WODY I CO

POWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU DOSTAW CIEPŁEJ WODY I CO

Powiadomienie

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki w związku z przebudową zewnętrznej sieci i przyłączy ciepłowniczych od dnia 30.08.2021 r. rozpocznie prace, co wiązać się będzie z koniecznością wstrzymania dostaw ciepłej wody oraz ciepła (CO). Termin zakończenia prac będzie przekazany mieszkańcom odrębnymi powiadomieniami po zatwierdzeniu harmonogramu z Wykonawcą PKGKŁ.

 

Wstrzymanie dostaw dotyczyć będzie budynków przy ulicy:

 

Narutowicza 2

Narutowicza 4

Zgierska 30

Zgierska 30

Zgierska 32

Zgierska 34

Zgierska 36

Zgierska 38

Zgierska 40