Informacja dla Koła Partii Zielonych w Konstantynowie Łódzkim

Informacja dla Koła Partii Zielonych w Konstantynowie Łódzkim

Do Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło pismo Konstantynowskiego Koła Partii Zieloni, w formie ulotki (brak oznaczenia adresata i nadawcy) nie mające cech pisma do instytucji. Pismo dotyczy prośby o ograniczenie koszenia traw na terenach zielonych będących w zasobach KSM. Odpowiedź na nadesłane piso jest przygotowane. Natomiast w związku z tym, że nie podano adresu Koła Partii Zielonych w Konstantynowie Łódzkim, odpowiedź nie została wysłana. Tą drogą dajemy to do wiadomości.