ZGODNIE Z REGULAMINEM UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W KONSTANTYNOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ § 2 pkt. 8

ZGODNIE Z REGULAMINEM UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W KONSTANTYNOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ § 2 pkt. 8

„Motocykli, skuterów rowerów i wózków nie wolno przechowywać w klatkach schodowych ani w korytarzach piwnicznych. W bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych nie wolno uruchamiać silników spalinowych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania w budynkach spółdzielczych pojemników z materiałami łatwopalnymi”.