Masonry

HARMONOGRAM PRZEGLADÓW KOMINIARSKICH KONSTANTYNOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA   PIŁSUDSKIEGO 10 TERMIN 22.02.2022 r., PRZEGLĄD l CZYSZCZENIE GODZ. 9-12. PIŁSUDSKIEGO 12 TERMIN 22,02.2022 r., PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE...

KONSTANTYNOWSKA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE LOKATORÓW W RAMACH PRZEKAZANEGO PISMA PRZEZ PKGKŁ SP. Z O.O. O CZASOWYM WYŁĄCZENIU DOSTAW WODY. AWARIA PRZEŁOŻY SIĘ NA DZIEŃ...

Przeglądy kominiarskie realizować będzie firma AG-MAR Usługi Kominiarskie z siedzibą w Pabianicach. Harmonogram przeglądów:Piłsudskiego 10 termin 22.02.2022 r. - przegląd i czyszczenie w godz....

W związku z corocznym harmonogramem prac malarskich na 2022 rok, KSM przekazuje do informacji adresy budynków i zakres prac malarskich: Zgierska 34Zgierska 36Zgierska 38Zgierska...