Blog

 Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia pawilon handlowy o pow. 78,28m² (w centrum osiedla), z dwoma niezależnymi wejściami. Dostęp do wszystkich mediów(ciepła woda z podgrzewacza) i WC. Istnieje możliwość wyodrębnienia dwóch niezależnych pomieszczeń użytkowych.  Więcej informacji w siedzibie KSM przy ul. Piłsudskiego 32 w Konstantynowie...

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że zgodnie z przekazaną informacją rozpoczęcie dostarczania czynnika cieplnego do budynków odbędzie się w dniu 20.09.2021 r.  Prosimy o odkręcenie wszystkich pokręteł na kaloryferach na ostatnia pozycję celem zapobiegnięcia zapowietrzenia układu....

Do Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło pismo Konstantynowskiego Koła Partii Zieloni, w formie ulotki (brak oznaczenia adresata i nadawcy) nie mające cech pisma do instytucji. Pismo dotyczy prośby o ograniczenie koszenia traw na terenach zielonych będących w zasobach KSM. Odpowiedź na nadesłane piso jest przygotowane. Natomiast...

PowiadomienieKonstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki w związku z przebudową zewnętrznej sieci i przyłączy ciepłowniczych od dnia 30.08.2021 r. rozpocznie prace, co wiązać się będzie z koniecznością wstrzymania dostaw ciepłej wody oraz ciepła (CO). Termin zakończenia prac będzie przekazany mieszkańcom...