Large Image

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Konstantynowa Łódzkiego wszystkie przeglądy gazowe  realizowane przez firmę Instalatorstwo Gazowe, Sanitarne i CO Krzysztof Koziara zostają odwołane. O wznowieniu poinformujemy ogłoszeniami na stronie oraz w formie ogłoszeń rozwieszanych na klatkach schodowych....

Zapraszamy do sekcji regulaminy i instrukcje - znalazły się tam 3 nowe zakładki. Zostały w nich opisane:zasady korespondencji z Zarządem KSM,  wskazówki dla lokatorów dotyczące użytkowania kaloryferów wyposażonych w podzielniki,płatności za usługi dodatkowe na wniosek lokatora. https://konstantynowskasm.pl/platnosci-dodatkowe-na-wniosek-lokatora/https://konstantynowskasm.pl/platnosci-dodatkowe-na-wniosek-lokatora/https://konstantynowskasm.pl/wskazowki-dotyczace-ogrzewania-lokali/...

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z panującą epidemią Sars-CoV- 2 na terenie Polski i koniecznością ograniczania wizyt w Spółdzielni, obecnie nie można dokonywać wpłat gotówkowych na terenie siedziby KSM do odwołania. Płatności można realizować w POŚREDNICTWO FINANSOWE (AGENCJA BANKOWA) ul. Piłsudskiego 32 w Konstantynowie Łódzkim...

Poniżej planowany harmonogram przeprowadzenia prac inwestycyjnych w podziale na adresy budynków: MiastoUlicaNumer Liczba HHNr SAPTermin rozpoczęcia pracOrientacyjny czas trwania prac - dni robocze  Konstantynów ŁódzkiPiłsudskiego18125X/0100707226.10.202010 dni Konstantynów ŁódzkiPiłsudskiego20100X/0100716526.10.202010 dni Konstantynów ŁódzkiPiłsudskiego3450X/0100716626.10.202010 dni Konstantynów ŁódzkiŁódzka1020X/0100716402.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiŁódzka2318X/0100720902.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiZgierska1620X/0100721002.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiZgierska1840X/0100729902.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiZgierska2020X/0100729009.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiZgierska2260X/0100729109.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiZgierska2340X/0100729209.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiZgierska2430X/0100729309.11.20205 dni Konstantynów ŁódzkiZgierska2535X/0100731816.11.20205...

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że od 29.09.2020 r. rozpoczyna się sezon grzewczy. Uruchomione zostało napełnianie instalacji C.O. i sukcesywnie do kolejnych budynków KSM będzie docierał czynnik cieplny. W pierwszym etapie uruchomienia instalacji ważnym jest zadbanie o to by nie była ona zapowietrzona. W związku...

W dniu 14 września nasz pracownik przekazał brązowy portfel w którym znajdowały się między innymi zdjęcia dzieci w wieku około 5 lat, znaleziony pod blokiem na chodniku przy ulicy Zgierskiej 34 w Konstantynowie Łódzkim. Prosimy właściciela o odbiór w siedzibie KSM i zgłoszenie się do...

Po zbilansowaniu wszystkich kosztów C.O. jakie ponoszą mieszkańcy na podstawie zużycia ciepła KSM przekazała rozliczenia, które zostały rozesłane korespondencyjnie do wszystkich odbiorców.Zgodnie z pkt. 3.2.9 w rozliczeniach tych występują nadpłaty i niedopłaty w ramach danego sezonu grzewczego oraz podział kosztów stałych i zmiennych a także...

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego miedzy innymi:Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i...

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego miedzy innymi:Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i...

W dniu 20 marca 2020 roku ogłoszony został stan epidemii na terenie Polski. W związku z tym obecnie obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /...