Large Image With Sidebar

Do Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło pismo Konstantynowskiego Koła Partii Zieloni, w formie ulotki (brak oznaczenia adresata i nadawcy) nie mające cech pisma do instytucji. Pismo dotyczy prośby o ograniczenie koszenia traw na terenach zielonych będących w zasobach KSM. Odpowiedź na nadesłane piso jest przygotowane. Natomiast...

PowiadomienieKonstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, że Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki w związku z przebudową zewnętrznej sieci i przyłączy ciepłowniczych od dnia 30.08.2021 r. rozpocznie prace, co wiązać się będzie z koniecznością wstrzymania dostaw ciepłej wody oraz ciepła (CO). Termin zakończenia prac będzie przekazany mieszkańcom...

Firma AG-MAR Usługi Kominiarskie będzie realizować przegląd i czyszczenie instalacji kominowych zgodnie z poniższym harmonogramem:Zgierska 32 - termin 24.08.2021 r. - przegląd o godzinie od 17-19, czyszczenie w godzinach od 12-19,Zgierska 18 - termin 27.08.2021 r. - przegląd o godzinie od 15-17, czyszczenie w godzinach...

Konstantynowska Spółdzielnia mieszkaniowa ogłasza rozpoczęcie przeglądów instalacji gazowej zgodnie z poniższym harmonogramem:27.07.2021: Łódzka23 w godzinach od 9-17Piłsudskiego 1 w godzinach od 9-17Piłsudskiego 3 w godzinach od 9-17 29.07.2021:Piłsudskiego 5 w godzinach od 9-17Piłsudskiego 7 w godzinach od 9-17Piłsudskiego 9 w godzinach od 9-17 02.08.2021:Piłsudskiego 10 w godzinach...

Zarząd Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 09.06.2021 r. uprawomocniła się decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Konstantynowa Łódzkiego na okres 3 lat. ...

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Informuje, że ostateczny termin wymiany wodomierzy przypada na dzień 21 czerwca 2021 r. W przypadku lokalów które nie zostały udostępnione do wymiany wodomierzy w terminach wymian wodomierzy oraz po dniu 21 czerwca 2021 r. rozpocznie się naliczanie opłat ryczałtowych od dnia 01.07.2021...