Large Image With Sidebar

HARMONOGRAM PRZEGLADÓW KOMINIARSKICH KONSTANTYNOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA   PIŁSUDSKIEGO 10 TERMIN 22.02.2022 r., PRZEGLĄD l CZYSZCZENIE GODZ. 9-12. PIŁSUDSKIEGO 12 TERMIN 22,02.2022 r., PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE G0DZ. 11-15. PIŁSUDSKIEGO 1 TERMIN 25.02.2022 r., PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE GODZ. 9-12. PIŁSUDSKIEGO 3 TERMIN 25.02.2022 r., PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE GODZ. 11-14. ...

KONSTANTYNOWSKA SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE LOKATORÓW W RAMACH PRZEKAZANEGO PISMA PRZEZ PKGKŁ SP. Z O.O. O CZASOWYM WYŁĄCZENIU DOSTAW WODY. AWARIA PRZEŁOŻY SIĘ NA DZIEŃ 08.03.2022 r. ZE WZGLĘDU NA KOLEJNE PRACE PKGKŁ SP. Z O.O. *ZAZNACZONE ADRESY NIE DOTYCZĄ ZABÓW KSM. ...