Large Image With Sidebar

Zarząd Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 09.06.2021 r. uprawomocniła się decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Konstantynowa Łódzkiego na okres 3 lat. ...

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Informuje, że ostateczny termin wymiany wodomierzy przypada na dzień 21 czerwca 2021 r. W przypadku lokalów które nie zostały udostępnione do wymiany wodomierzy w terminach wymian wodomierzy oraz po dniu 21 czerwca 2021 r. rozpocznie się naliczanie opłat ryczałtowych od dnia 01.07.2021...

Zarząd Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 04.05.2021 roku zostaje wznowiona wymiana wodomierzy na terenie KSM. Aktualny harmonogram znajduje się pod adresem: https://konstantynowskasm.pl/2021/02/23/harmonogram-wymiany-wodomierzy-2021-r/ Kliknij tutaj ...

Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje Państwa, że w związku  koniecznością awaryjnego wyłączenia gazu w budynku przy Piłsudskiego 20 w dniu 08.04.2021 związanym z naprawą poziomów w budynku w godzinach 08:00 - 18:00 nastąpi przerwa w dostawach gazu do budynku. Prosimy o nie włączanie urządzeń gazowych do chwili...

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem i przestrzeganie zasad segregacji odpadów.  Ogłoszenia te znajdują się także na tablicach ogłoszeniowych pergoli.Szczegółowe informacje o zasadach segregacji można uzyskać pod adresem:https://konstantynowskasm.pl/gospodarka-odpadami/ Segregacja odpadów, staranne przekazywanie ich i dbanie o ogólny porządek jest w interesie każdego mieszkańca.  Dbajmy o wspólne...